Empík chodec 2018/2019

23. března 2016

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy a je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích.

Časová dotace:
1 blok / 08:30h – 10:00h nebo 10:30h – 12:00h

Důležitá data:
od 02.05.2018 – zpřístupnění přihlašovacích formulářů
do 15.11.2018 – zveřejnění termínů výuky jednotlivých tříd
01.12.2018 – 28.02.2019 – výuka v areálu ADVV

Žákům jsou vštěpovány zásady správného a bezpečného pohybu při chůzi po chodníku i na silnici v případech, kdy není možné využít chodníku ani krajnice. Důraz je kladen na objasňování zásad přecházení vozovky na základě posouzení všech možných variant podle kritéria bezpečnosti, včetně zákonné povinnosti k užití přechodů, podchodů a nadchodů. Současně s tím jsou žáci seznámeni s možnými úskalími v silničním provozu, jako jsou přecházení vozovky mimo přechod, víceproudé silnice, tramvajové dráhy, železničního přejezdu apod. Nemalá pozornost je věnována důležitosti retroreflexních prvků na oblečení, znalostem dopravních značek, povinné výbavě jízdního kola včetně povinného nošení ochranné přilby a zásadám bezpečné jízdy na kole. V samém závěru projektu si žáci a to jako chodci, mohou všechny získané vědomosti ověřit na dopravním hřišti.

Podmínky pro objednání:
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt bude realizován v měsících prosinec 2018 až únor 2019. Tyto podmínky jsou dány upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby. Doporučujeme dětem si s sebou vzít svačinu. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 08:30 – 10:00 (od 2.5.2018 do vyčerpání termínů) – na přihlášky, které pošlete před tímto datem nebude brán zřetel
Přihláška do projektu Empík chodec – výuka 10:30 – 12:00 (od 2.5.2018 do vyčerpání termínů) - na přihlášky, které pošlete před tímto datem nebude brán zřetel

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 08:30 – 10:00
Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd 10:30 – 12:00

Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.
Možná domluva individuální dopravy s DPmB za úhradu – e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz; tel: 543 171 455, 738 431 455

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. číslech 548 533 712, 724 019 524 a 724 901 674, nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz

Správcem projektu je str. Eva Vykypělová
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal