Bezpečně nejen na kole 2018/2019

20. března 2016

Zejména žákům 5., 6. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se na lyžích, kolečkových bruslích nebo jiném obdobném zařízení, například skateboardu nebo koloběžce.

Související komentář přednášejícího je podpořen mnoha příklady a je veden v duchu vzájemné ohleduplnosti jednotlivých skupin účastníků silničního provozu, především ve sdružených místech jejich pohybu, jako jsou chodníky, cyklostezky, aby nedocházelo k jejich vzájemnému omezování a ohrožování. Nedílnou součástí besedy je problematika používání ochranných a reflexních pomůcek pro zvýšení bezpečí a prevence úrazů.  Součástí besedy je i zodpovězení případných dotazů k celé problematice silničního provozu.

Podmínky pro objednání
Do projektu se přihlásíte vyplněním formuláře. Projekt je realizován v měsících prosinec až únor a vámi vybrané termíny přednášek budou zveřejněny nejpozději do 15.11.2018. Tato podmínka je dána upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Žáci si sebou vezmou přezůvky !!!

Přihláška do projektu Bezpečně nejen na kole

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. čísle  548 533 712, nejlépe v čase od 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Správcem projektu je str. Karel Ondrušák

Partneři projektu