Bezpečně nejen na kole 2017/2018

20. března 2016

Zejména žákům 5., 6., a 7. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se na lyžích, kolečkových bruslích nebo jiném obdobném zařízení, například skateboardu nebo koloběžce.

Související komentář přednášejícího je podpořen mnoha příklady a je veden v duchu vzájemné ohleduplnosti jednotlivých skupin účastníků silničního provozu, především ve sdružených místech jejich pohybu, jako jsou chodníky, cyklostezky, aby nedocházelo k jejich vzájemnému omezování a ohrožování. Nedílnou součástí besedy je problematika používání ochranných a reflexních pomůcek pro zvýšení bezpečí a prevence úrazů.  Součástí besedy je i zodpovězení případných dotazů k celé problematice silničního provozu.

Podmínky pro objednání
Do projektu se přihláste vyplněním formuláře. Projekt je realizován v měsících prosinec až únor a vámi vybrané termíny přednášek budou zveřejněny do 15.10.2017. Tato podmínka je dána upřednostněním systematické dopravní výchovy v projektu Empík cyklista a s tím souvisejícím omezením personálních možností. Přednášky probíhají v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova 7.

Přihláška do projektu Bezpečně nejen na kole – (termíny pro školní rok 2017/2018 jsou vyčerpány)

Termíny přednášek jednotlivých škol a tříd

Jakékoliv dotazy k projektu vám rádi zodpovíme na tel. čísle  548 533 712 a 724 901 674, nejlépe v čase od 13:00 – 15:30 hod. nebo na emailové adrese dopravni.vychovampb..cz

Správcem projektu je str. Karel Ondrušák
Koordinátorem dat (přihlášky, termíny...) je Mgr. Pavel Drápal

Partneři projektu