DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Dopravní výchova slouží jako prostředek postupné eliminace závažných dopravních nehod a úrazů, a svým zaměřením je určena všem účastníkům v provozu na pozemních komunikacích. Principiálně je složena, stejně jako každý jiný vzdělávací proces, z části naukové a z části výchovné. Nauková část zahrnuje adekvátní výběr pravidel silničního provozu, odpovídající věku dětí a s ním související správné pochopení učiva, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace. Smyslem a cílem výchovné části dopravní výchovy je působení ve směru pěstování správných návyků a výchova k "bezrizikovému" účastníku silniční dopravy.

Výuka probíhá za každého počasí. Přezůvky s sebou.

Přehled harmonogramu zápisu do programů dopravní výchovy – školní rok 2017/2018

Empík cyklistaEmpík chodecKoblížekBezpečně nejen na koleMladý motoristaDoprava pro speciální zák. školyHendikep (Nevidím)
Zveřejnění formulářů žádostí o zapsání do programů dopravní výchovy
od02.05.201702.05.201702.05.201702.05.201702.05.201728.06.201702.05.2017
dotermíny vyčerpány14.11.201714.11.201714.11.201714.11.2017projekt pozastavendo vyčerpání termínů
Jmenný seznam žáků
do15.09.2017nenenenenene
Zveřejnění termínů výuky
dozveřejněno15.11.2017zveřejněnozveřejněnozveřejněnox30.10.2017
Výuka
od01.09.201701.12.201701.12.201701.12.201701.12.2017x01.11.2017
do31.11.201728.02.201828.02.201828.02.201828.02.2018x31.03.2018
od01.03.2018xxxxxx
do30.06.2018xxxxxx
Zajištění dopravy
ANOnenenenenene
Časové dotace:
Empík cyklista - 4.třídy3 bloky08:45 - 11:45
Empík chodec - 3. třídy1 blok08:30 - 10:0010:00 - 11:30
Koblížek - MŠ1 blok09:00 - 11:00
Bezpečně nejen na kole - 5. - 7. třídy1 blok09:00 - 11:00
Mladý motorista - 8. - 9. třídy1 blok09:00 - 11:00
Doprava pro speciální zák. školy
xx
Hendikep - ZŠ1 blok10:00 - 12:00


Dopravní spojení:
okružní autobusovou linkou č. 44 nebo č. 84 – zastávka Riviéra (na znamení) nebo tramvají č. 1 – zastávka Pisárky a odtud cca 15 min. chůze.
Možná domluva individuální dopravy s DPmB za úhradu – e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz; tel: 543 171 455, 738 431 455

Autobusová doprava pro 4. třídy základních škol – autobus MHD bude ke škole přistaven tak, aby byl příjezd do areálu v 8:45hod., zpět z areálu bude odjezd kolem 12:00h (o přistavení autobusu se můžete informovat 1 týden dopředu na tel: 543 171 455, 738 431 455 nebo na e-mail: zvlastnijizdydpmb..cz)

Koordinátor dopravy pro 4. třídy – str. Andrea Macourková

Jakékoliv dotazy k projektům vám rádi zodpovíme na tel. číslech 548 533 712, 724 019 524, 724 901 674 a to nejlépe v čase mezi 13:00 – 15:30 hod. nebo na e-mailové adrese dopravni.vychovampb..cz.

Koordinátor dat (přihlášky, seznamy, termíny...) – Mgr. Pavel Drápal.

Empík cyklista 2017/2018

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.[více]

Empík chodec 2017/2018

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy a je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. [více]

Koblížek 2017/2018

Dvouhodinový projekt je určen předškolním dětem mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik potřebnému...[více]

Mladý motorista 2017/2018

Dvouhodinový projekt zaměřen na 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektu je seznámit studenty s problematikou chování v...[více]

Bezpečně nejen na kole 2017/2018

Zejména žákům 5., 6., a 7. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se...[více]