Dopravní výchova

Po dobu mimořádných opatření jsou veškeré projekty dopravní výchovy přerušeny. Pokračovat v projektech se bude až po ukončení vládních opatření


Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budou přijímány dle harmonogramu.

Dopravní výchova slouží jako prostředek postupné eliminace závažných dopravních nehod a úrazů, a svým zaměřením je určena všem účastníkům v provozu na pozemních komunikacích. Principiálně je složena, stejně jako každý jiný vzdělávací proces, z části naukové a z části výchovné. Nauková část zahrnuje adekvátní výběr pravidel silničního provozu, odpovídající věku dětí a s ním související správné pochopení učiva, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace. Smyslem a cílem výchovné části dopravní výchovy je působení ve směru pěstování správných návyků a výchova k "bezrizikovému" účastníku silniční dopravy.

Pro školní rok 2020/2021 je stanoveno zveřejnění přihlášek následovně:

- Empík cyklistaod 04.05.2020
- Empík chodecod 25.08.2020
- Koblížekod 25.08.2020
- Bezpečně nejen na koleod 28.08.2020
- Mladý motorista, Nově na silnici i v životěod 01.09.2020
- Nevidímod 15.10.2020
- Dopravní výchova praktických a speciálních školod 15.10.2020

 Další informace naleznete u jednotlivých výukových programů.

Přehled nabízených výukových programů

Mladý motorista, Nově na silnici i v životě 2020/2021

Tříhodinové projekty zaměřeny na 7., 8. a 9. třídy základních škol, střední školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště, domovy mládeže, případně i širokou veřejnost. Cílem projektů je seznámit studenty s problematikou...[více]

Bezpečně nejen na kole 2020/2021

Zejména žákům 5. a 6. tříd je určen tento dvouhodinový projekt. Cílem projektu je zopakování a prohloubení základních znalostí zákona č. 361/2000 Sb., týkající se jízdy cyklistů, účastníků silničního provozu pohybujících se na...[více]

Koblížek 2020/2021

Dvouhodinový projekt je určen pouze předškolním dětem brněnských mateřských škol. Cílem je předat dětem předškolního věku základní informace o bezpečném pohybu této cílové skupiny v silničním provozu a přispět tak nejen k tolik...[více]

Empík chodec 2020/2021

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. [více]

Empík cyklista 2020/2021

Celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu.[více]