Dopravní výchova


Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budou přijímány dle harmonogramu.

Dopravní výchova slouží jako prostředek postupné eliminace závažných dopravních nehod a úrazů, a svým zaměřením je určena všem účastníkům v provozu na pozemních komunikacích. Principiálně je složena, stejně jako každý jiný vzdělávací proces, z části naukové a z části výchovné. Nauková část zahrnuje adekvátní výběr pravidel silničního provozu, odpovídající věku dětí a s ním související správné pochopení učiva, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace. Smyslem a cílem výchovné části dopravní výchovy je působení ve směru pěstování správných návyků a výchova k "bezrizikovému" účastníku silniční dopravy.

Pro školní rok 2020/2021 je stanoveno zveřejnění přihlášek následovně:

- Empík cyklistaod 04.05.2020
- Empík chodecod 01.09.2020
- Koblížekod 01.09.2020
- Bezpečně nejen na koleod 01.09.2020
- Mladý motorista, Nově na silnici i v životěod 01.09.2020
- Nevidímod 01.09.2020
- Dopravní výchova praktických a speciálních školod 01.09.2020

 Další informace naleznete u jednotlivých výukových programů.

Přehled nabízených výukových programů

Empík chodec 2020/2021

Dvouhodinový projekt dopravní výchovy je určen žákům třetích tříd základních škol. Cílem projektu je prohloubit znalosti zákona o problematice pohybu na pozemních komunikacích. [více]