Dopravní výchova

Přihlášky pro školní rok 2021/2022 budou přijímány dle harmonogramu.

Dopravní výchova slouží jako prostředek postupné eliminace závažných dopravních nehod a úrazů, a svým zaměřením je určena všem účastníkům v provozu na pozemních komunikacích. Principiálně je složena, stejně jako každý jiný vzdělávací proces, z části naukové a z části výchovné. Nauková část zahrnuje adekvátní výběr pravidel silničního provozu, odpovídající věku dětí a s ním související správné pochopení učiva, vyvozování správných závěrů, rozhodnutí a vhodné reakce na konkrétní dopravní situace. Smyslem a cílem výchovné části dopravní výchovy je působení ve směru pěstování správných návyků a výchova k "bezrizikovému" účastníku silniční dopravy.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je pro školní rok 2021/2022 stanoveno zveřejnění přihlášek následovně:

- Empík cyklistaod 02.06.2021
- Empík chodecod 02.06.2021
- Koblížekod 02.06.2021
- Bezpečně nejen na koleod 02.06.2021
- Mladý motorista, Nově na silnici i v životěod 02.06.2021
- Nevidímpozastaven
- Dopravní výchova praktických a speciálních školpozastaven

 Další informace naleznete u jednotlivých výukových programů.

Přehled nabízených výukových programů