Areál dopravní výchovy a vzdělávání

Bauerova 322/7, 603 00 Brno

548 533 712
724 901 674
724 019 524

 dopravni.hristempb..cz
dopravni.vychovampb..cz – pro školy účastnících se na projektech MP Brno