Fotogalerie

Dopravní soutěž "Mladý cyklista 2017" – krajské kolo

Dne 30.5.2017 se uskutečnilo na dopravním hřišti Riviéra krajské kolo dopravní soutěže určené pro žáky základních škol "Mladý cyklista 2017".

Cílem soutěže je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení, správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní nehodovosti. Prohloubuje a ověřuje znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k bezpečné jízdě na kole, podněcuje a zvyšuje zájem  žáků o bezpečnou dopravu a o dopravní výchovu.

Výsledkové listiny krajského kola