Fotogalerie

Doprava a hendikep

Osvětová akce zaměřená na problematiku osob se zdravotním postižením v dopravě, určená široké veřejnosti a dětem, kterou pořádali strážníci Areálu dopravní výchovy, a vzdělávání se spoluúčastí dalších organizací se vydařila.

Samotnou akci zahájila zpěvačka a textařka Veronica několika melodickými písničkami, které spontánně roztleskaly návštěvníky sálu. Potlesk hostů provázel i jednotlivé přednášky v sále, které si pro veřejnost připravili zástupci organizací Unie neslyšících Brno, TyfloCentra Brno a organizace Vodící pes z. s.

Pro děti byly v prostorách předsálí zámečku připraveny různé hmatné předměty, které na akci zapůjčili pedagogové ze speciální základní školy pro zrakově postiženou mládež, se sídlem Kamenomlýnská 2, Brno.

Přednášky týkající se provozu autobusu pro osoby se zdravotním postižením a autobusu pro seniory realizovali po celý den na parkovišti před budovou zámečku zaměstnanci DPmB. Veřejnost uvítala nejen informace o přepravě těchto osob, ale také možnost si oba autobusy na místě prohlédnout.

Pro děti a jejich rodiče měli strážníci oddělení dopravní výchovy a vzdělávání MP Brno ve spolupráci spolu se studenty MU Brno po celou dobu konání akce nachystané volnočasové aktivity na dopravním hřišti. Počínaje jízdou na kole až po aktivity určené pouze dospělým osobám, ze kterých lze vyjmenovat Opileckou stezku s brýlemi simulující opilost a otočný a nárazový trenažér.

Ukázky realizované v odpoledních hodinách na dopravním hřišti plynule navázaly na přednášky, které hosté mohli zhlédnout v sále. Cvičitelé z organizace Vodící pes s pejsky ve výcviku představili všem zúčastněným úskalí, která číhají na osoby s postižením zraku při pohybu v dopravním prostředí doslova na každém kroku.

Slepecká stezka s brýlemi simulujícími různé druhy onemocnění zraku určená dospělým a dětem od 10 let umocnila atmosféru celého dne, která se nesla v duchu problematiky osob se zdravotním postižením v dopravě.

Poslední ukázka s názvem " Zadržení pachatele služebním psem" Jednotky psovodů MP Brno proběhla k velké spokojenosti všech návštěvníků a dětí, kteří zde vydrželi čekat až do samého konce akce.

ŠB