Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

9. února 2018

Někteří řidiči pravidla pro tuto situaci neznají, jednají pak bez rozmyslu, jelikož chtějí za každou cenu těmto vozidlům umožnit průjezd. Mnohdy tak dochází k situacím, kdy každé vozidlo uhýbá na jinou stranu a průjezd je zcela zablokován. Nejhorší jsou však řidiči, kteří zvukové i světelné signály vozidel s právem přednostní jízdy (vozidla Hasičského záchranného sboru, Záchranné služby a vozidla policie) zcela ignorují.

V zákoně o silničním provozu se v § 41 (8) uvádí:

„Pokud hustota provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.“

Naprosto zásadní je povinnost řidičů vytvářet pruh pro vozidla s právem přednostní jízdy, již při dojíždění ke stojící ( i k pomalu jedoucí) koloně vozidel ve dvou a více jízdních pruzích. Při dojíždění ke koloně je zcela nezbytné sledovat provoz za sebou i vedle sebe a sledovat ve zpětném zrcátku rychlost přibližujícího se vozidlo s právem přednostní jízdy.

Správný postup v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy je naznačen na obrázku č. 1, přičemž vozidla v pravém jízdním pruhu smějí vjíždět na krajnici a vozidla v levém pruhu na střední dělící pás. Jízdní pruh mezi vozidly musí být nejméně 3 m široký.

Obrázek č. 1: Chování v situaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

 

V případě situace o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy je pravidlo pro uhýbání vozidel popsáno na obrázku č. 2 a také platí, že vozidla v krajních pruzích smějí vjíždět na krajnici nebo na střední dělící pás.

Obrázek č. 2: Chování v situaci o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy.

Základní pravidla pro uhýbání:

  • Pokud uslyšíte zvuk, který doprovází jízdu vozidel RZS, vozidel HZS nebo Policie, případně zahlédnu ve zpětném zrcátku záblesk výstražných světel, připravit se k tomu, že bude nezbytností vytvořit „uličku“.
  • Uličku je třeba začít vytvářet ihned, jakmile vozidlo dojede proud vozidel. Uhnout musí vozidlo i v případě, že netvoří překážku v jízdě. Vozidla s právem přednosti v jízdě využívají ideální jízdní stopu, aby průjezd byl klidný (zvlášť v případě sanitky – lékař ošetřuje pacienta).
  • V Česku platí, že na dvouproudé komunikaci se obě řady vozidel rozestupují co nejblíže k okrajům vozovky, aby třímetrový průjezdný pás vznikl uprostřed.
  • Na tříproudé komunikaci v České republice se vozidla, která jedou v pravém jízdním pruhu řadí doprava a zajíždějí co nejblíže k pravému okraji vozovky, automobily ve zbylých dvou pruzích pak zamíří co nejvíce doleva ke svodidlům dělicího pásu. Záchranná ulička tak vzniká vpravo od levých jízdních pruhů. Vozidla se v ideálním případě řadí šikmo, střídavě a co nejblíže k levé krajnici nebo i na levý zelený pruh nebo okraj vozovky.

Správné chování v případě dojezdu ke koloně, způsobené dopravní nehodou:

  • Už při příjezdu do místa kolony se řaďte co nejdříve za ostatní řidiče.
  • Zastavte tak, že vidíte na vozovku pod zadním nárazníkem auta před sebou.
  • Sledujte, do jaké strany uhýbají ostatní, a popojeďte ve stejném směru.
  • Můžete vjet na krajnici i mimo vozovku, a je-li to potřeba, se zvýšenou opatrností třeba i do křižovatky na červenou.
  • Pokud vás dojelo vozidlo záchranářů ještě, než jste stačili uhnout, dávejte řidiči záchranného vozidla najevo, třeba blinkry, co budete dělat a kam mu uhnete. Co nejrychleji uvolněte místo pro průjezd. Můžete se také setkat se situací, že řidič sanitky vyhodnotí jako snazší průjezd jízdu v protisměru. Pozor na tuto situaci. Sledujte chování vozidla. Bývá čitelné.

Řidiči často reagují špatně a příliš zbrkle:

CHYBA Č. 1: Zastavit na místě
Představte si modelový případ, kdy jedete po čtyřproudové komunikaci a někde v dálce za vámi houká sanitka. Plno lidí ihned začne brzdit a skoro zastaví, ale to je ta největší chyba! Protože mezi vámi a sanitkou je ještě dalších třeba třicet nebo padesát aut. Vy svým zpomalením vytvoříte špunt a sanitce zatarasíte cestu. Pokračujte dál v jízdě, nejlépe ustálenou (nebo klidně i lehce vyšší) rychlostí. Jeďte ke kraji a snažte se udělat vedle sebe co nejvíce místa podle toho, v jakém jízdním pruhu se pohybujete.

CHYBA Č. 2: Uhýbání na špatnou stranu
Další častou situací je, že se sanitka prokousává kolonou. Snažte se s autem zajet co nejvíc ke kraji vlevo nebo vpravo, podle toho, v jakém pruhu jedete. Pokud jsou na silnici tři pruhy nebo více, vpravo uhýbají řidiči jedoucí v pravém pruhu, ostatní pruhy se shodně snaží uhnout doleva. Měl by tak vzniknout jeden volný pruh pro vozidlo s právem přednostní jízdy.

CHYBA Č. 3: Strach z projetí na červenou
Jindy se zas sanitka musí probojovat k semaforu. Pokud stojíte na semaforu a přijíždí sanitka, nestůjte a prostě vjeďte opatrně do křižovatky, jako byste chtěli odbočit. Prostě se nacpěte pod semafor ke straně, ať může projet. Platí směr podle jízdního pruhu, ve kterém jedete. Ale sledujte ve zpětném zrcátku, kam sanitka jede. Může se stát, že právě na této křižovatce bude měnit směr jízdy! Tak ať zbytečně nezkřížíte směr jízdy sanitce nebo ostatním vozidlům s právem přednosti v jízdě. Pokutu za to nedostanete. V téhle situaci je pak potřeba trocha tolerance od ostatních řidičů, protože vy pak zpravidla nevidíte na semafor a nemůžete tak dobře reagovat na zelenou. Pokud vy stojíte za řidičem, který ohleduplně sanitce uhnul do křižovatky, dejte mu signál, že může jet a netrubte na něj vzteky. On ten semafor skutečně nevidí a dělal, co mohl.

CHYBA Č. 4: Pouštění příliš brzy
Vozidlu s právem přednostní jízdy uškodíte hlavně tím, že začnete ihned zastavovat a blokovat provoz, proto se snažte jet konstantní rychlostí a teprve v momentě, kdy mezi vámi a sanitkou je cca 5 vozidel, zpomalte a uhněte. Snažte se také předvídat a situaci pomůže, když třeba blinkrem na tu či onu stranu dáte najevo své úmysly. Sanitka si vedle vás najde cestu a stačí, když jen uberete plyn, až pojede vedle vás. Nemusíte zastavovat, uhýbat na chodník, prostě jeďte dál, pokud je vedle vás místo. Když jedete v levém pruhu, předjeďte ostatní auta a zařaďte se. Rychleji musíte zareagovat, pokud se jedná o jízdu hasičského vozidla, které má vyšší hmotnost než sanitka – dlouhá brzdná dráha vozidla. Jízdní manévr je zapotřebí zahájit hned, jak uslyšíte zvuk hasičské sirény.

CHYBA Č.5: Využití situace
A co rozhodně nedělat? Tohle není ani tak chyba jako spíš bezohlednost. Nesnažte se za sanitkou nebo hasiči vyvézt. Nejen, že tím prudíte všechny okolo, ale koledujete si o průšvih, kdyby vás zpozorovala hlídka policie. Trochu jiná je situace na dálnici, kterou sanitky také často využívají. Správně byste neměli sanitku předjíždět, jenže některé stroje jsou rády, že v kopci udrží i rychlost 120 km/h, takže pokud máte našlápnuto, asi se za ní nebudete chtít táhnout. Buď to zkuste vydržet, nebo jí čitelně a předvídatelně předjeďte.

CHYBA Č.6: Zmatkování v protisměru
Když potkáte sanitku na obyčejné silnici, jak jede proti vám, dělejte, jakože nic. Prostě jeďte dál. Pokud sanitka někoho předjíždí, udělejte jí místo, ale pokud jede ve svém pruhu proti vám, nebrzděte, nezpomalujte a pokračujte v jízdě. Nesmyslným brzděním akorát štvete všechny za sebou a někdo, kdo třeba špatně kouká a o sanitce neví, by se mohl rozhodnout začít předjíždět.

Zdroj: nebouram.cz