Dětské autosedačky

30. března 2016

Používání dětských autosedaček je v České republice ze zákona povinné. Pokud dítě není při jízdě ve vozidle zajištěno odpovídajícím způsobem, např. umístěním v dětské autosedačce, tak v případě dopravní nehody mohou být následky fatální.

Používání dětských autosedaček je upraveno v § 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Několik důvodů. proč používat dětské autosedačky
1. Ochraňují život a zdraví dítěte při jízdě v dopravním prostředku.
2. Při prudkém brzdění či nárazu je každá osoba ve vozidle vržena velkou silou vpřed. Hrozí vážní újma na zdraví či na životě.
3. I při malé rychlosti vozidla může dojít ke zranění dítěte, např. při parkování.
4. Používání dětské autosedačky je povinnost vyplývající ze zákona.

 Chraňte zdraví a životy Vašich dětí používáním kvalitní dětské autosedačky!

Rozdělení dětských autosedaček podle skupin
Autosedačky jsou rozděleny v ČR výrobci a prodejci do skupin 0 až III, které odpovídají různé váhové kategorii a měly by být homologovány.

 

Jak vybrat správnou dětskou autosedačku?

  • základním kritériem je hmotnost dítěte a přizpůsobení autosedačky jeho velikosti
  • dále musí dětská autosedačka být technicky a tvarově vhodná do Vašeho automobilu

Pro jakou skupinu je dětská autosedačka určena, poznáme podle zkušebních značek, které jsou na ní umístěny. Při výběru je nutné sledovat, zda má Evropské homologace, např. ECE R44-04.

Mezi nejčastější chyby při používání dětských autosedaček patří:

  • Nevhodný způsob připoutání dítěte do dětské autosedačky (např. pod rukou).
  • Nedostatečné připevnění dětské autosedačky k sedadlu vozidla.
  • Chybně nastavená výška dětské autosedačky

Jak správně umístit dětskou autosedačku najdete ve videu ZDE

Odkazy:
Dtest
Test kvality