Motorismus

Bezpečná vzdálenost mezi vozidly

Nedodržení bezpečné vzdálenosti je nejčastější příčinou dopravních nehod. Policie jich ročně zaznamená přes šest tisíc. Zpravidla jde ale o drobné nehody, ke kterým se nevolá PČR a tak další desetitisíce takovýchto nehod ťukanců...[více]

Střet se zvěří

Zdá se to být neuvěřitelné, ale pod koly aut ročně zahynou stovky tisíc kusů zvěře a vyhasne několik lidských životů. Řidiči by proto měli vždy počítat s tím, že se zvěř na silnicích pohybuje a že střet s ní, podle velikosti...[více]

Železniční přejezdy

Za posledních několik let se stále zvyšuje počet nehod na železničních přejezdech. Nárůst počtu mrtvých je přitom více než zarážející. Pokud by všichni účastníci silničního provozu skutečně respektovali všechna pravidla, je střet...[více]

Řízení křižovatky policistou

Mnoho řidičů spíše tuší než ví, co znamenají jednotlivé pokyny policisty při řízení křižovatky.[více]

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Někteří řidiči pravidla pro tuto situaci neznají, jednají pak bez rozmyslu, jelikož chtějí za každou cenu těmto vozidlům umožnit průjezd. Mnohdy tak dochází k situacím, kdy každé vozidlo uhýbá na jinou stranu a průjezd je zcela...[více]

Pravidlo ZIPu

Dodržování pravidla tzv. ZIPu, tedy střídavého řazení, je jednou ze zásad bezpečné jízdy, kterou je potřebné respektovat. Apel na tento způsob jízdy je zřejmý v době především násobení (souběžně probíhajících) uzavírek a...[více]