Základní pravidla první pomoci v dopravním prostředí nejen pro děti

27.5.2017 Pro veřejnost

Akce je součástí celoměstské kampaně Magistrátu města Brna "Zdravé město" a "Brněnské dny bez úrazů".

09:00 – 17:00 h.

Dopravní nehodovost doprovázená úrazy na komunikacích je negativní součástí dopravního prostředí. Každý z účastníků tohoto prostředí by pak měl být připravený zvládnout přivolat pomoc a poskytnout soubor úkonů, které slouží k záchraně života, omezení komplikací úrazů, náhlého onemocnění nebo ke snížení bolesti postižených.

Akce se bude konat v prostorách dopravního hřiště.