Tour 4 change – Černí koně

2.6.2017 Pro veřejnost

Akce zaměřená nejen na hendikepované občany a na jejich ztížený pohyb v současném dopravním provozu, ale i na možnost nasimulovat pro občany bez hendikepu tyto ztížené podmínky.

10:00 – 12:00 h.

Pohyb hendikepovaných v dopravním prostředí dopravního hřiště bude spojený s prezentací jízdních kol a prostředků pro dopravu tělesně postižených osob.

Akce se bude konat ve spolupráci se Starez sport Brno při využití travnatých ploch areálu dopravní výchovy a vzdělávání, na dopravním hřišti a v zázemí budovy zámečku.