Slavnostní vyhlášení 19. ročníku "Empík cyklista"

21.6.2022 Pro školy a školky

Celoroční dopravní soutěž, kterou pro žáky 4. tříd brněnských ZŠ pořádá MP Brno. Soutěže se ve školním roce 2021/22 zúčastnilo 92 tříd ze 39 ZŠ, což činí cca 1.936 dětí, které prošly systematickou dopravní výchovou. 

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty

Pozvánka