Festival vědy 2018

7.9.2018 Pro veřejnost

Ve spolupráci a v součinnosti s organizátorem akce Hvězdárnou a planetáriem Brno.

7.9.2018 – 08:30-14:00 – pátek
8.9.2018 – 09:00-18:00 – sobota

 Festival vědy probíhá formou happeningu, během kterého se předvádějí zajímavé a inspirativní experimenty, měření či ukázky z výzkumů realizovaných brněnskými univerzitami a dalšími odbornými či vzdělávacími organizacemi. Strážníci ADVV prostorách dopravního hřiště budou prezentovat projekty Městské policie Brno se zaměřením na bezpečný pohyb chodců a cyklistů na pozemních komunikacích, dále představí projekty se zaměřením na problematiku pohybu nevidomých osob, důležitost používání zádržných systémů při využití stacionárního nárazového a otočného trenažéru.

V rámci akcí pořádaných Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akcí. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty