CELOSTÁTNÍ FINÁLE DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

19.6.2018 Pro školy a školky

Ve dnech 19.06. – 21.06.2018 se v Brně koná celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP. Dorazí na něj vítězové krajských kol, celkem se jedná o 112 účastníků.

Jde již o 38. ročník dopravní soutěže pro děti ze základních škol, ve které mladí cyklisté prokazují znalosti z pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti a dalších souvisejících disciplín.

Soutěž každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. Koná se v jarních měsících na úrovni základního, okresního a krajského kola. Vrcholem soutěže je republikové kolo, jehož pořádání se letos ujal Jihomoravský kraj, město Brno a konat se bude v prostorách dopravního hřiště Riviéra a BVV. Je rozdělena do dvou kategorií. Mladší a starší žáci. Vítěz celostátního kola mladších žáků se v září zúčastní evropské dopravní soutěže.